fredag 6 februari 2015

Specialsök

Idag provade hundeleverna på specialsök, K9 nosework! Det var "Hundnosen" Björnar & Lena Sörli som var inhyrda för uppgiften. Jätte kul att se hur denna uppgift passar så många olika hundraser och individer. Alla kan söka, hundens primära sinne - luktsinnet - får stå i fokus och då frodas våra kära hundar.

Trots att K9 Nosework anses vara relativt nytt i Sverige. Så är inte specialsök det, specialsök har funnits så länge människor nyttjas hundars sökförmåga till att hitta något specifikt.

Idag brukas hundar inom narkotikasök, telefonsök (anstalter), sperma och dna (brott påvisande syfte), cancer, mögel, röta, barkborrar m.m. Listan kan göras lång, det vardagligaste bruket är troligtvis kantarellsök som många hundinstruktörer håller populära kurser i.

Rampen ni ser nedan är ett hjälpmedel i grundträningen av specialsök, vid nyinlärning. Själva inlärningen av ett stimuluskontrollerat sök med hög pålitlighet på ett specifikt ämne, är väldigt komplex. Men alla måste vi börja någonstans. Rampen hjälper till att eliminera så många sekundära förstärkare som möjligt.


Specialsöksramp
 
 
Björnar och Lena visade på en av sina egna mer rutinerade hundar innan det var dags för elevhundarna att entra rampen.
 
 
Mycket givande dag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar